teemea_business

Teemea pre firmy

Teemea for Businesses je vhodným nástrojom pre malé, stredné a veľké podniky, ktoré si potrebujú zlepšiť svoje zručnosti, alebo sa naučiť nové. Funguje veľmi dobre aj na zácvik nových zamestnancov.

Pre veľké podniky je Teemea for Businesses vhodným komplementárnym nástrojom ku hlavným softvérovým riešeniam. Môže plniť rolu autoringového nástroja na rýchlu produkciu učebného obsahu do systému na riadenie výučby (LMS), alebo slúžiť ako doplnkový mikro LMS pre externú obchodnú sieť, ktorej spoločnosť nevie alebo nemôže sprístupniť interné LMS, využívané na vzdelávanie zamestnancov.

obrázok
teemea_icon
divider-bottom

ČO DOKÁŽE TEEMEA FOR BUSINESSES?

 • Založenie školiacej / tréningovej skupiny
 • Rýchle a okamžité učenie obsahu v tíme
 • Rýchla zdieľanie know-how do lekcií a kurzov
 • Ukladanie kurzov do knižnice
 • Zadávanie úloh a výziev
 • Diskusie (chat) v tímoch
 • Posielanie súkromných správ medzi členmi tímov
 • Sledovanie progresu školiacich aktivít
 • Štatistiky sledujúce aktivitu účastníkov
 • Identifikácia kľúčových nositeľov know-how v spoločnosti
 • Administrácia databáz
 • Live webináre (v procese integrácie)
 • Testovanie vedomostí a zručností (dostupné čoskoro)
 • Prieskumy (dostupné čoskoro)

PRÍKLADY POUŽITIA VO FIRMÁCH

Rýchlejší onboarding a adaptácia nových zamestnancov.

Koľko trvá, než nový člen vášho tímu dosiahne znalosti a výkonnosť na úrovni 100%? Prostredníctvom našej micro-learning platformy skrátite tento proces na polovicu. Je to vďaka efektívnemu tímovému učeniu cez mikro-lekcie od skúsených kolegov, tímlíderov a expertov, ktorí jednoducho a rýchlo vytvárajú interaktívne kurzy a úlohy pre nového kolegu a pomáhajú mu svojou okamžitou spätnou väzbou.

Tréningový proces a rozvoj – 100% návratnosť získaných skúseností (ROX) v praxi.

Doplňte váš offline tréningový proces našou platformou a zmeňte časovo ohraničený prístup k know-how na neustále dostupné vzdelávanie. V rámci tréningového procesu s použitím Teemea stúpa pripravenosť účastníkov z 20% na 100%. Bežný tréningový deň (vystavenie učeniu) trvá 8 hodín, s použitím našej platformy je vzdelávacia skúsenosť dostupná 24/7. Rovnako „follow-up actions“ trénovaných stúpajú z 10% až na 100%.

Okamžité aktualizácie informácií v rámci tímu / smerom k retail či franchise sieti.

Použite platformu Teemea namiesto emailov a získajte spätnú väzbu o tom, či sa informácie skutočne dostali k adresátom, či im správne porozumeli a vedia ich použiť v praxi. Sledujte aktivitu členov tímu, otestujte si porozumenie, diskutujte, zadajte praktické úlohy na overenie informovanosti a zručností. Majte prehľad o tom, kto a kde má kľúčové know-how a naopak, kde chýba a kam ho treba distribuovať.

left
right
divider-bottom

Teemea pre firmy

Ak si chcete vyskúšať platformu Teemea for Businesses, vyplňte prosím formulár vedľa, alebo nám pošlite mail na: hello@soficreo.com

Registrácia pre firmu

Toto pole je povinné
Toto pole je povinné